REJESTRACJA KONTA UCZESTNIKA

Witamy w rejestracji on-line na 28. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii HORECA®, 19. Targi Artykułów Spożywczych i Napojów dla Gastronomii GASTROFOOD® oraz 18. Międzynarodowe Targi Wina w Krakowie ENOEXPO®, które odbędą się w dniach 04-06 listopada 2020 r. w Krakowie (EXPO Kraków, ul. Galicyjska 9).

Poprawne wypełnienie formularza, a także wyrażenie wszystkich zgód marketingowych premiowane jest otrzymaniem bezpłatnego vouchera na Targi.

Jeśli odwiedziłeś nas w 2019 roku ZALOGUJ SIĘ 

Uwaga: Na podany przez Państwa adres e-mail zostanie wysłana informacja o poprawnym ukończeniu rejestracji i dalsze instrukcje. Niektóre serwery mogą traktować automatycznie wysyłane wiadomości jako SPAM i umieszczać je w wydzielonym folderze programu pocztowego. Jeśli nie otrzymacie Państwo od nas wiadomości e-mail po zakończeniu rejestracji, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM oraz skasowanie oznaczenia spam z tej wiadomości.

Poniższy formularz rejestracyjny nie dotyczy grup szkolnych.

Dane Uczestnika:

Stanowisko *
select

Dane firmy

select
 
 • * Branża

 • gastronomiczna
 • hotelarska
 • winiarska
 • inwestorzy, projektanci, architekci
 • firmy reklamowe, szkoleniowe, doradcze
 • instytut / stowarzyszenie
 • inna (jaka?)
 • * Rodzaj działalności

 • dystrybutor
 • producent
 • lokal gastronomiczny (jaki?)
 • obiekt wypoczynkowy (jaki?)
 • firma cateringowa
 • inne (jakie?)

* Źródło wiedzy o Targach:

Reklama/informacja w prasie i na portalach branżowych
Otrzymałem/am newsletter
Otrzymałem/am zaproszenie
Inne źródło

Dane logowania

Wyrażam zgodę:

* Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem korzystania z obiektów EXPO Kraków, akceptuję go w całości i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
*na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji na Targi
*na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, w celu informowania o Targach
*na przesyłanie informacji o kolejnych wydarzeniach organizowanych przez Targi w Krakowie za pomocą środków komunikacji elektronicznej
*na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych po zakończeniu wydarzenia

Powyższe zgody obejmują przetwarzanie danych w przyszłości, jeśli nie zmieni się cel przetwarzania.   
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Targi w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Galicyjska 9; kontakt do inspektora ochrony danych: iod@targi.krakow.pl; Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna tutaj 

Ankieta epidemiologiczna:

* Zapoznałem się i akceptuję w całości Regulamin korzystania z obiektu EXPO KRAKÓW i zobowiązuję się do jego przestrzegania oraz do przestrzegania wszelkich aktualnych wytycznych Ministerstwa Zdrowia i GIS związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
* Wyrażam zgodę na bezdotykowy pomiar temperatury w chwili wejścia na wydarzenie.
* Oświadczam, że jeżeli w dniu wydarzenia zostanę poddany/a kwarantannie lub nadzorowi sanitarnemu ze względów bezpieczeństwa nie wezmę udziału w wydarzeniu.
* Oświadczam, że jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w wydarzeniu miałbym/abym bezpośredni kontakt z: • osobą z potwierdzonym zakażeniem COVID-19 • lub osobą poddaną kwarantannie lub izolacji z powodu COVID-19 • lub osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zarażoną ze względów bezpieczeństwa nie wezmę udziału w wydarzeniu.
* Oświadczam że jeżeli w ciągu 14 dni przed udziałem w wydarzeniu miałbym/abym objawy chorobowe, w szczególności temperaturę powyżej 38 stopni, kaszel, problemy z oddychaniem, ze względów bezpieczeństwa nie wezmę udziału w wydarzeniu.
1. Celem pobierania i przetwarzania powyższych danych jest monitoring potencjalnych zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 –COVID-19 i podejmowania działań prewencyjnych.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Targi w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Galicyjska 9; kontakt do inspektora ochrony danych: iod@targi.krakow.pl; Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna tutaj
3. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, np. właściwemu Inspektorowi Sanitarnemu.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 14 dni w zakresie informacji zawartej w ankiecie w związku z stanem epidemii.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez wypełnienia oświadczenia uczestnik nie może wziąć udziału w wydarzeniu.
6. Ma Pani/Pana prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, złożenia sprzeciwu względem ich przetwarzania, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

FAQ

Otrzymuję komunikat, że mój adres istnieje już w systemie
Komunikat ten oznacza, że w przeszłości rejestrowałeś się już w systemie i posiadasz w nim konto. Zapomniane hasło można zresetować, korzystając z funkcji [Zapomniałem hasła] na stronie logowania. Osoby posiadające konto w systemie, nie muszą rejestrować się ponownie.

 Rejestrowałem się w zeszłym roku
Jeśli dokonałeś rejestracji w zeszłym roku, posiadasz już konto w systemie. Aby odebrać voucher na tegoroczną edycję, wystarczy zalogować się na swoje konto i zaktualizować dane.

Czy nazwa użytkownika [Login] może być adresem e-mail?
Tak, to częsta praktyka, minimalizuje ilość zapamiętywanych informacji.

Co oznacza * przy opisie pola (np. E-mail *)?
Znak ten oznacza, że bez wypełnienia tego pola nie można kontynuować zamówienia.

Inny problem z rejestracją
Skontaktuj się proszę z nami na pomoc@exposupport.pl