REJESTRACJA KONTA WYSTAWCY

Witamy w rejestracji Konta Wystawcy. Proces rejestracji konta w systemie przebiega w 3 krokach:

1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego
2. Weryfikacja adresu e-mail podanego podczas rejestracji
3. Weryfikacja formalna Wystawcy przez Organizatora


Jesteś w punkcie 1. Wypełnij poniższy formularz i potwierdź przyciskiem "Zarejestruj". Na podany adres e-mail otrzymasz wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Po kliknięciu na link aktywacyjny konto zostanie aktywowane i będziesz mógł zalogować się w systemie.

Jeżeli zarejestrowałeś się już wcześniej i posiadasz konto w systemie zaloguj się tutaj


Uwaga: Na podany adres e-mail zostaną wysłane dalsze instrukcje. Niektóre serwery mogą traktować automatycznie wysyłane wiadomości jako SPAM i umieszczać je w wydzielonym folderze programu pocztowego. Jeśli nie otrzymacie Państwo od nas wiadomości e-mail, po zakończeniu zamówienia, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM oraz zmianę oznaczenia spam dla tej wiadomości.

Formularz rejestracyjny Wystawcy

Dane firmy

select
Zmiana adresu do korespondencji
Przedsiębiorstwo prowadzi działalność produkcyjną lub usługową w co najmniej dwóch krajach lub jest filią (przedstawicielstwem) zagranicznego przedsiębiorstwa.
 

Osoba upoważniona do kontaktu

 

Dane do logowania

 

Administratorem Danych Osobowych (Administrator) są Targi w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Galicyjska 9. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem email: iod@targi.krakow.pl Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Administratora:

1) W celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy,
2) W pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Sprzedawcy, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego,
3) Gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
4) Na podstawie zgody udzielonej w treści, wyłącznie w konkretnie wskazanym w tej zgodzie celu

Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu jej trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego Sprzedawcy, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez Klienta zgody. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych narusza postanowienia ogólnego rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016. Odbiorcą danych jest Administrator. Dane osobowe Klienta mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji usług na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie lub innym podmiotom, gdy jest to niezbędne do realizacji celów określonych. Podanie przez Klienta danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy. Niniejsze dane mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych z Administratorem.

* Oświadczam, że zapoznałam/łem się z § 3. Regulaminu Wystawcy HORECA®/ENOEXPO®, akceptuję go w całości i zobowiązujemy się do jego przestrzegania. Potwierdzenie przyjęcia niniejszego zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy zgodnie z § 2.2 Regulaminu Wystawcy HORECA®/ENOEXPO®. ENOEXPO REGULAMIN HORECA GASTROFOOD REGULAMIN
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji umowy
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego adresu email w celu korzystania z usługi „Newsletter”
* Stosownie do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010r. Dz.U z 2010r. Nr 244 poz. 1627 oraz z dnia 17 grudnia 2010 Dz.U. z 2010r. Nr 249 poz. 1661 wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną udostępnionych w systemie ExpoSupport™.
* Wyrażam zgodę na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, w celu informowania o targach.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o kolejnych wydarzeniach organizowanych przez Targi w Krakowie Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych po zakończeniu wydarzenia.

* Pole wymagane

FAQ

Otrzymuję komunikat, że mój adres istnieje już w systemie
Komunikat ten oznacza, że w przeszłości rejestrowałeś się już w systemie i posiadasz w nim konto. Zapomniane hasło można zresetować, korzystając z funkcji [Zapomniałem hasła] na stronie logowania. Osoby posiadające konto w systemie, nie muszą rejestrować się ponownie.

 Rejestrowałem się w zeszłym roku
Jeśli dokonałeś rejestracji w zeszłym roku, posiadasz już konto w systemie. Aby odebrać voucher na tegoroczną edycję, wystarczy zalogować się na swoje konto i zaktualizować dane.

Czy nazwa użytkownika [Login] może być adresem e-mail?
Tak, to częsta praktyka, minimalizuje ilość zapamiętywanych informacji.

Co oznacza * przy opisie pola (np. E-mail *)?
Znak ten oznacza, że bez wypełnienia tego pola nie można kontynuować zamówienia.

Inny problem z rejestracją
Skontaktuj się proszę z nami na pomoc@exposupport.pl